Corona maatregelen voor trainingen op locatie m.i.v. 01-03-2022

  • Aantal deelnemers is tot nader order beperkt tot maximaal 15 personen per bijeenkomst;
  • Alle deelnemers houden zoveel mogelijk 1,5 m afstand tot de cursusleiding;
  • Teamleden met griepachtige klachten of koorts nemen niet deel aan de bijeenkomst (volgens richtlijnen RIVM);
  • Er wordt vanuit gegaan dat de meest actuele richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid worden gevolgd op de desbetreffende locatie;
  • Wanneer omstandigheden gerelateerd aan Corona daartoe aanleiding geven kan de bijeenkomst geannuleerd worden door de opdrachtgever of cursusleiding. Hierbij wordt er naar gestreefd om elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen;


Hartelijk dank voor uw begrip, Sylvia Drent
Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen