Beleid DHH


Steeds meer scholen willen de zorg voor leerlingen aan de bovenkant ook een structurele plaats geven binnen het zorgbeleid van de school. Tijdens de beleidsdagen stelt u aan de hand van een raamwerk beleidsplan (waarin de werkwijze volgens het DHH in verwerkt is) een school specifiek beleidsplan op. U kunt eventueel ook kiezen voor een meer uitgebreid traject waarin ook scholing voor het team is inbegrepen (u kunt hiervoor telefonisch of per mail een offerte aanvragen).


Voor wie?
Directieleden, intern begeleiders en werkgroepleden. 


Programma 
Dag 1

 • Doelstelling beleidsplan;
 • Doelgroep;
 • Screening, signalering;
 • Diagnostiek;
 • Didactische aanpassingen:
  • compacten en verrijken in groep 1-2.

Dag 2

 • Didactische aanpassingen:
  • vervroegde doorstroming;
  • compacten en verrijken in groep 3-8.
 • Pedagogische begeleiding:
  • omgaan met bijkomende problematiek;
  • omgaan met onderpresteerders;
 • Evaluatie begeleiding;
 • Randvoorwaarden voor invoering beleid;
 • Fasering invoering beleid en zorgen voor continuïteit.


Aantal deelnemers 
Minimaal aantal deelnemers: 8 personen (of vier scholen), maximaal aantal deelnemers: 12 personen (of zes scholen). Notabene: het maximaal aantal deelnemers per school is drie personen.


Kosten 
€ 800, – (inclusief btw) per school bij deelname 2 personen en € 1100,- (inclusief btw) per school bij deelname drie personen van een school.


Locatie (deze cursus kan ook op locatie gegeven worden)

Sanadome (www.sanadome.nl)
Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen

Bij het Sanadome is een grote parkeerplaats. De parkeerkosten zijn inbegrepen in de cursusprijs, u ontvangt van de cursusleider een uitrijkaart. Mocht u met het openbaar vervoer komen, dan kun u bus 8, 11 of 13 nemen vanaf het Centraal Station Nijmegen richting CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en uitstappen bij halte Sanadome.


Let op 
Voor deelname aan de beleidsdagen is de aanschaf van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid een voorwaarde (voor meer informatie over DHH klikt u hier).