Studiedagen DHH


Voor wie?
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor intern begeleiders, coördinatoren begaafdheid of leerkrachten.

Instroomvoorwaarden:

 • U beschikt over basiskennis ten aanzien van begaafdheid
 • U bent op de hoogte van de inhoud en gebruiksmogelijkheden van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH), zo niet dan is het advies om eerst de Basiscursus DHH te volgen
 • U beschikt over verslag(en) signalering en diagnostiek van leerlingen van uw school


Bijeenkomst 1: 13.00-16.30 uur

 • Inzet instrumenten voor screening, signalering en diagnostiek
 • Analyse verslag signalering
 • Analyse verslag diagnostiek
 • Schrijven eindverslag
 • Huiswerkopdracht: schrijven eindverslag

Notabene: tijdens deze dag wordt gewerkt met eigen casuïstiek.

Bijeenkomst 2: 13.00-16.30 uur

 • Voeren oudergesprek
 • Vervolgtraject na diagnostiek
 • Didactische maatregelen (adviestraject vervroegde doorstroming, keuze leerlijn)
 • Invulling breed verrijkingsaanbod groep 1-2
 • Huiswerkopdracht: verslag oudergesprek

Notabene: tijdens deze dag wordt gewerkt met eigen casuïstiek.


Bijeenkomst 3: 13.00-16.30 uur

 • Invulling leerlijnen groep 3-8
 • Extra aanbod (plusgroep)
 • Inzet leertrajectkaart
 • Pedagogische maatregelen
 • Inzet begeleidingstrajectkaart
 • Evaluatie aanpak
 • Huiswerkopdracht: invullen leertrajectkaart en begeleidingstrajectkaart (inleveren na training)

Notabene: tijdens deze dag wordt gewerkt met eigen casuïstiek.

Aantal deelnemers 
Minimaal aantal deelnemers is 4, maximaal aantal deelnemers is 12. 


Tijdsduur
Drie dagdelen van 13.00-16.30 uur


Kosten 
€ 450, – (inclusief btw) per cursist, bij deelname meerdere cursisten per school € 425, – (inclusief btw) per cursist.


NB. De aanschafkosten van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid zijn bij dit bedrag NIET inbegrepen