Studiedagen DHH


Voor wie?
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor intern begeleiders of leerkrachten die al beschikken over basiskennis op het gebied van begaafdheid en de begeleiding van begaafde leerlingen. Verder zijn deelnemers op de hoogte van de gebruiksmogelijkheden van het DHH (zo niet, dan is het aan te raden eerst de Basiscursus DHH te volgen). 


Dag 1

Op deze dag wordt ingegaan op het efficiënt inzetten van de instrumenten van screening, signalering en diagnostiek van het DHH. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de analyse en interpretatie van de gegevens uit de verslagen die door het protocol gegenereerd worden. Tot slot komen het schrijven van een eindverslag en het voeren van een oudergesprek aan bod. Tijdens deze dag wordt gewerkt met eigen casuïstiek.

Dag 2
Op deze dag wordt ingegaan op het vervolgtraject na de fase van diagnostiek, namelijk het opstellen van een handelingsplan. Hierbij is aandacht voor de didactische aanpassingen (zoals vervroegde doorstroming, het werken met leerlijnen en het opstellen van onderwijsarrangementen) en de pedagogische aspecten van de begeleiding van begaafde leerlingen. Tijdens deze dag is er ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.


Aantal deelnemers 
Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal aantal deelnemers is 15. 


Tijdsduur
Twee hele dagen van 9-16 uur.


Kosten 
€ 450, – (inclusief btw) per cursist, bij deelname meerdere cursisten per school € 425, – (inclusief btw) per cursist.
Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en een studiewijzer die u tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt.

NB. De aanschafkosten van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid zijn bij dit bedrag NIET inbegrepen 


Locatie (deze cursus kan ook op locatie verzorgd worden)
Notabene: op dit moment worden de cursussen alleen online verzorgd in ieder geval tot 01-03-2021)

Sanadome (www.sanadome.nl)
Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen

Bij het Sanadome is een grote parkeerplaats. De parkeerkosten zijn inbegrepen in de cursusprijs, u ontvangt van de cursusleider een uitrijkaart. Mocht u met het openbaar vervoer komen, dan kun u bus 8, 11 of 13 nemen vanaf het Centraal Station Nijmegen richting CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en uitstappen bij halte Sanadome.