Beleid DHH

Steeds meer scholen willen de zorg voor leerlingen aan de bovenkant ook een structurele plaats geven binnen het zorgbeleid van de school. 
Tijdens het uitgebreide begeleidingstraject wordt het hele team geschoold en voorbereid op het werken met een beleidsplan voor hoogbegaafde leerlingen. 

U kunt kiezen uit een uitgebreide vorm van begeleiding zie hiervoor het standaard begeleidingstraject of een verkort traject via de beleidsdagen. Klik hieronder op de vorm waarover u informatie wilt hebben.

Dit verkorte traject is vooral geschikt voor scholen die al de nodige deskundigheid in huis hebben ten aanzien van het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen en die alleen ondersteuning willen hebben bij het opstellen van een beleidsplan. 
Tijdens deze dagen stelt u aan de hand van een raamwerk beleidsplan een beleidsplan op voor uw eigen school. 


Voor wie?
Directieleden, intern begeleiders en werkgroepleden 


Programma 
Dag 1

 • Doelstelling beleidsplan
 • Doelgroep
 • Signalering en diagnostiek
 • Compacten en verrijken
 • Randvoorwaarden leerlingbegeleiding

Dag 2

 • Begeleiding in groep 1-2
 • Vervroegde doorstroming
 • Omgaan met onderpresteerders
 • Evaluatie
 • Voorwaarden voor invoering beleid
 • Zorgen voor continuïteit


Aantal deelnemers 
Minimaal aantal deelnemers: 8, maximaal aantal deelnemers: 15.


Kosten 
€ 800, – (inclusief btw) per school bij deelname 2 personen en € 1100,- (inclusief btw) per school bij deelname drie personen van een school.


Locatie

Sanadome (www.sanadome.nl)
Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen
Bij het Sanadome is een grote parkeerplaats. De parkeerkosten zijn inbegrepen in de cursusprijs, u ontvangt van de cursusleider een uitrijkaart. Mocht u met het openbaar vervoer komen, dan kun u bus 8, 11 of 13 nemen vanaf het Centraal Station Nijmegen richting CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en uitstappen bij halte Sanadome.


Let op 
Voor deelname aan de beleidsdagen is de aanschaf van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid een voorwaarde (voor meer informatie over DHH klikt u hier).