Inschrijfformulier cursus DHH


Locatie: Sanadome – Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen.


Notabene: gebruik voor iedere cursist een eigen inschrijvingsformulier!

Aan de voorlichtingsdag DHH kunt u deelnemen wanneer de school nog niet beschikt over het DHH. Voor de overige cursussen DHH is het noodzakelijk dat de school al beschikt over het DHH.
Na het versturen van uw inschrijfformulier wordt er via de site automatisch een ontvangstbevestiging verstuurd.


Cursusinformatie

Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Uw inschrijving is definitief zodra deze door mij is ontvangen. Indien u onverhoopt afziet van deelname, vindt er geen restitutie van de betaling plaats. Wel kunnen de opgegeven deelnemers worden vervangen door andere teamleden.

Pas na betaling van de factuur kunt u aanspraak maken op een cursusplaats.

Mocht u klachten hebben ten aanzien van de afhandeling of de inhoud van cursussen, klik hier.