Over mij

In 1988 ben ik afgestudeerd als ontwikkelingspsychologe aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In de jaren na mijn afstuderen heb ik drie kinderen gekregen, twee zoons en een dochter. Op 1 april 1998 ben ik gestart met het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen basisonderwijs. Aanleiding was de begaafdheid van mijn kinderen en de problemen die zij ondervonden op de basisschool.

Mijn eerste boek Hoogbegaafde kinderen kunnen meer is verschenen in 1998, dit boek heb ik geschreven naar aanleiding van het traject dat ik doorlopen heb op de basisschool van mijn kinderen. Mijn eerste echte opdracht was bij het SLO in Enschede, waar ik onder andere heb meegewerkt aan Slimme Taal, een verrijkingsmateriaal op het gebied van taal. Ook heb ik deel uitgemaakt van de eerste redactie van het tijdschrift Talent, waar ik onder meer artikelen heb geschreven over verrijkingsmateriaal.

Via de redactie van Talent kwam in contact met Eleonoor van Gerven. Dit was het begin van een vruchtbare samenwerking, waarin we samen cursussen hebben ontwikkeld en een aantal boeken hebben geschreven (meest recent Passend onderwijs voor begaafde leerlingen in 2012). Grootste project dat we samen hebben gedaan is het ontwikkelen van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), een protocol dat zich richt op de signalering, diagnostiek en begeleiding van begaafde leerlingen. In 2007 verscheen de webbased versie van het protocol en in 2016 zijn de vormgeving en functionaliteit van het protocol ingrijpend herzien. Ook is de naam van het protocol aangepast in Digitaal handelingsprotocol begaafdheid om te benadrukken dat het protocol bruikbaar is voor begaafde leerlingen en niet alleen voor hoogbegaafde leerlingen. De afkorting is hetzelfde gebleven omdat het DHH inmiddels een begrip is, al bijna 2000 basisscholen in Nederland hebben het aangeschaft.

Door de jaren heen is de focus van mijn werk steeds meer komen te liggen op scholing, hetzij op locatie bij scholen door het hele land of via mijn eigen cursusaanbod.

Mocht u in de praktijk te maken hebben met begaafde leerlingen, dan zie ik u graag op één van mijn cursussen!