Slimme Kleuters

De cursus wordt in vier bijeenkomsten van drie uur aangeboden en is specifiek bedoeld voor leerkrachten groep 1-2. De cursus gaat in op het signaleren van slimme kleuters, het vormgeven van een breed verrijkingsaanbod en er wordt aandacht besteed aan de begeleiding van slimme kleuters.

Inhoud cursus
Bijeenkomst 1 13.30-16.30 uur
Deze bijeenkomst gaat over de specifieke aspecten van begaafdheid bij kleuters en het signaleren van slimme kleuters en de instrumenten die daarvoor beschikbaar zijn.

Bijeenkomst 2 13.30-16.30 uur
In deze bijeenkomst gaat we in op het interpreteren van de gegevens uit de signalering en diagnostiek. Deelnemers maken voorafgaand aan de bijeenkomst een diagnostiekverslag van een leerling aan de hand van de middelen die hiervoor op school beschikbaar zijn. Desgewenst krijgen deelnemers de mogelijkheid om het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) hiervoor te gebruiken.

Bijeenkomst 3 13.30-16.30 uur
Deze bijeenkomst staat in het teken van het samenstellen van een breed verrijkingsaanbod voor slimme kleuters. Ook wordt aandacht besteed aan het compacten van het reguliere leerstofaanbod.

Bijeenkomst 4 13.30-16.30 uur
De laatste bijeenkomst gaat over alle vormen van problematiek die er kunnen spelen bij slimme kleuters. Er wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele problematiek, faalangst en onderpresteren, mindset en executieve functies. Ook gaan we in op het gevaar van misdiagnoses.

Studielast
Aanwezigheid 18 uur, huiswerkopdrachten circa 6 uur. Totale studielast 24 uur.

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 15 personen

Kosten
400 euro per persoon, bij deelname van meerdere deelnemers van een school 10% korting

Locatie
Aristo Zalencomplex Utrecht Lunetten, Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht