Leren lerenInhoud bijeenkomst
Wanneer begaafde leerlingen voor het eerst gaan werken aan verrijkingsopdrachten, blijkt vaak dat ze niet beschikken over adequate werk en leerstrategieën. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen vastlopen met hun verrijkingswerk en uitdagingen op leergebied gaan vermijden. Dit kan op termijn leiden tot onderpresteren en faalangst. In deze bijeenkomst gaan we in op het belang van het aanleren van werk- en leerstrategieën bij begaafde leerlingen en het ontwikkelen van een positieve leerhouding (mindset). Ook wordt ingegaan op de rol van de leerkracht en het belang van een goede begeleiding en feedback. 


Voor wie? 

Leerkrachten en intern begeleiders.


Tijdsduur
13.30-17.00 uur


Kosten
€125, – per persoon (inclusief 21% btw).


Locatie

Online Zoom meeting