Welkom

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van mijn bureau.


Cursusaanbod:

Cursusaanbod DHH:

Het standaard cursusaanbod wordt georganiseerd door uitgeverij van Gorcum, deze trainingen zijn bij alle trainers identiek. De Basiscursus DHH is bedoeld voor nieuwe of beginnende gebruikers en gaat in op de gebruiksmogelijkheden van het DHH. De verdiepingscursussen 1 en 2 zijn bedoeld voor gebruikers die al wat ervaring hebben met het DHH. In Verdieping 1 DHH wordt ingegaan op de analyse en interpretatie van de gegevens uit de verslagen signalering en diagnostiek en Verdieping 2 DHH gaat in op alle aspecten die spelen bij het opstellen van een handelingsplan na de fase van diagnostiek;

Slimme kleuters:

Deze cursus is specifiek bedoeld voor leerkrachten van groep 1-2. Thema’s die aan bod komen zijn het signalering van slimme kleuters (met specifieke aandacht voor DHH), het bieden van een breed verrijkingsaanbod en de begeleiding van slimme kleuters (onder andere aandacht voor onderpresteren, faalangst en leren leren).

Themabijeenkomsten:

De themabijeenkomsten hebben een specifiek onderwerp, zoals ‘leren leren’ bij begaafde leerlingen, het samenstellen van een verrijkingsaanbod voor groep 3-8 en begaafdheid en bijkomende problematiek.

Overige activiteiten:

  • Consultatie: zowel voor adviezen over de begeleiding van individuele leerlingen als over algemene vragen van scholen over begaafdheid of het werken met het DHH.


Hierbij wil ik u attent maken op de privacyverklaring van het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen. U vindt onderaan deze pagina een link naar de desbetreffende pagina.