Welkom

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van mijn bureau.

Cursusaanbod:

  • Basiscursus: Passend onderwijs voor begaafde leerlingen biedt algemene informatie over begaafdheid en de begeleiding van begaafde leerlingen. Ook is er aandacht voor begaafdheid en bijkomende problematiek. Deze cursus is bedoeld als eerste oriëntatie voor leerkrachten met begaafde leerlingen in de groep;
  • Studiedagen DHH: verdiepingscursus voor intern begeleiders en geïnteresseerde leerkrachten, gericht op het werken met het DHH in de praktijk. De eerste dag gaat over de signalering en diagnostiek (o.a. de analyse van de gegevens) en de tweede dag over aspecten van de begeleiding van begaafde leerlingen (o.a. het werken met leerlijnen en de pedagogische begeleiding);
  • Beleidsdagen: opstellen van beleid voor begaafde leerlingen aan de hand van een raamwerk plan gebaseerd op de werkwijze volgens het DHH. Ook algemene aspecten van het beleid komen aan bod;
  • Themabijeenkomsten: tijdens deze middagen wordt ingegaan op een specifiek onderwerp, zoals het omgaan met slimme kleuters, ‘leren leren’ bij begaafde leerlingen en begaafdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Overige activiteiten:

  • Opfriscursus DHH: cursus georganiseerd door uitgeverij van Gorcum;
  • Consultatie: informatie over het adviseren van leerkrachten en scholen over de begeleiding van individuele leerlingen.

Het cursusaanbod is specifiek bedoeld voor scholen. Voor een consultatiegesprek op school kunnen zowel ouders als school een afspraak maken. Consultatiegesprekken zijn wel gericht op de schoolsituatie en niet op de begeleiding van ouders in de thuissituatie.

Hierbij wil ik u attent maken op de privacyverklaring van het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen. U vindt onderaan deze pagina een link naar de desbetreffende pagina.