Welkom

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van mijn bureau.


Cursusaanbod:

 • Basiscursus (algemeen):
  De basiscursus Passend onderwijs voor begaafde leerlingen biedt algemene informatie over begaafdheid en de begeleiding van begaafde leerlingen. Ook is er aandacht voor begaafdheid en bijkomende problematiek. Deze cursus is bedoeld als eerste oriëntatie voor leerkrachten op het onderwerp begaafdheid;
 • Cursusaanbod DHH:
  Het standaard cursusaanbod wordt georganiseerd door uitgeverij van Gorcum, deze trainingen zijn bij alle trainers identiek. De basiscursus DHH (voorheen opfriscursus) is bedoeld voor nieuwe of beginnende gebruikers en gaat in op de gebruiksmogelijkheden van het DHH. De verdiepingscursus is bedoeld voor gebruikers die al wat ervaring hebben met het DHH. In deze training wordt ingegaan op de analyse en interpretatie van de gegevens uit de verslagen signalering en diagnostiek;
 • Specifiek cursusaanbod DHH:
  Het specifieke cursusaanbod verschilt per trainer. Ik organiseer voor intern begeleiders en specialisten begaafdheid de Studiedagen DHH, een 2-daagse training waarbij ingegaan wordt op alle aspecten van het werken met het DHH van screening tot het opstellen van een handelingsplan. Verder de Beleidsdagen DHH, een 2-daagse training waarbij scholen een schoolspecifiek beleidsplan opstellen aan de hand van een raamwerk plan gebaseerd op de werkwijze van het DHH;
 • Themabijeenkomsten:
  De themabijeenkomsten hebben een specifiek onderwerp, zoals ‘leren leren’ bij begaafde leerlingen, de invulling van een breed verrijkingsaanbod voor slimme kleuters en het samenstellen van een verrijkingsaanbod voor groep 3-8 (nieuw);

Het cursusaanbod is specifiek bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders of begaafdheidscoördinatoren.

Overige activiteiten:

 • Consultatie: zowel voor adviezen over de begeleiding van individuele leerlingen als over algemene vragen van scholen over begaafdheid of het werken met het DHH.


Hierbij wil ik u attent maken op de privacyverklaring van het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen. U vindt onderaan deze pagina een link naar de desbetreffende pagina.