Welkom

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van mijn bureau.


Cursusaanbod DHH:

Het standaard cursusaanbod wordt georganiseerd door uitgeverij van Gorcum, deze trainingen zijn bij alle trainers identiek. De Basiscursus DHH is bedoeld voor nieuwe of beginnende gebruikers en gaat in op de gebruiksmogelijkheden van het DHH. De verdiepingscursussen 1 en 2 zijn bedoeld voor gebruikers die al wat ervaring hebben met het DHH. In Verdieping 1 DHH wordt ingegaan op de analyse en interpretatie van de gegevens uit de verslagen signalering en diagnostiek en Verdieping 2 DHH gaat in op alle aspecten die spelen bij het opstellen van een handelingsplan na de fase van diagnostiek;

Overige activiteiten:

  • Consultatie: zowel voor adviezen over de begeleiding van individuele leerlingen als over algemene vragen van scholen over begaafdheid of het werken met het DHH.


Hierbij wil ik u attent maken op de privacyverklaring van het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen. U vindt onderaan deze pagina een link naar de desbetreffende pagina.