Welkom

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van mijn bureau.

Cursusaanbod:

 • Basiscursus:
  De basiscursus Passend onderwijs voor begaafde leerlingen biedt algemene informatie over begaafdheid en de begeleiding van begaafde leerlingen. Ook is er aandacht voor begaafdheid en bijkomende problematiek. Deze cursus is bedoeld als eerste oriëntatie voor leerkrachten op het onderwerp begaafdheid;
 • Analyse signalering-diagnostiek:
  Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van eigen verslagen aandacht besteed aan de analyse en interpretatie van de gegevens uit de verslagen van het DHH;
 • Studiedagen DHH:
  Verdiepingscursus voor intern begeleiders en geïnteresseerde leerkrachten, gericht op het werken met het DHH in de praktijk. De eerste dag gaat over de signalering en diagnostiek (o.a. de analyse van de gegevens) en de tweede dag over aspecten van de begeleiding van begaafde leerlingen (o.a. het werken met leerlijnen en de pedagogische begeleiding);
 • Beleidsdagen begaafdheid:
  Opstellen van beleid voor begaafde leerlingen aan de hand van een raamwerk plan gebaseerd op de werkwijze volgens het DHH. Ook algemene aspecten van het beleid komen aan bod;
 • Themabijeenkomsten:
  De themabijeenkomsten hebben een specifiek onderwerp, zoals het omgaan met slimme kleuters, ‘leren leren’ bij begaafde leerlingen en begaafdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Opfriscursus DHH/Voorlichting DHH:
  Deze cursus is bedoeld voor gebruikers die hun kennis van het protocol willen ‘opfrissen’ en voor startende gebruikers. Er wordt ingegaan op de gebruiksmogelijkheden van het DHH en het efficiënt inzetten van de instrumenten voor screening, signalering en diagnostiek. Deze cursus wordt georganiseerd door uitgeverij van Gorcum op verschillende locaties in het land, klik hier voor meer informatie;

Het cursusaanbod is specifiek bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders of begaafdheidscoördinatoren.

Overige activiteiten:

 • Consultatie: zowel voor adviezen over individuele leerlingen als over algemene vragen van scholen over begaafdheid of het werken met het DHH (nu ook mogelijkheid voor online consultatie).


Hierbij wil ik u attent maken op de privacyverklaring van het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen. U vindt onderaan deze pagina een link naar de desbetreffende pagina.