Consultatie

Zowel ouders als school kunnen een afspraak maken voor een adviesgesprek op school. 
Voorafgaand aan dit gesprek wordt ouders en leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen en worden een aantal andere gegevens opgevraagd, waaronder didactische gegevens. 

Tijdens het eerste gesprek worden concrete adviezen gegeven over de begeleiding op school. Hierbij is zowel aandacht voor aanpassingen van het leerstofaanbod als de pedagogische begeleiding van de leerling. 

In principe vindt na 6-8 weken een evaluatiegesprek plaats. 
Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de gegeven adviezen het gewenste effect bereikt hebben en welke aanpassingen er mogelijk nodig zijn. Ook kan het zijn dat er psychologisch onderzoek wordt geadviseerd. 


Tarieven (inclusief 21% btw)
Eerste gesprek: € 180, – (duur 1 uur) 
Inclusief voorbereiding en schriftelijke rapportage.
Na intelligentieonderzoek zijn de kosten van het eerste gesprek € 135, –

Vervolggesprekken: € 135, – (duur 1 uur) 
Inclusief schriftelijke rapportage. 

Deze tarieven zijn exclusief reiskosten á € 0,30 per kilometer (inclusief 21% BTW). 


Afspraak maken 
Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neemt u dan telefonisch contact op. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag t/m. donderdag van 9-17 uur, telefoonnummer 06-11720730. Mocht ik niet bereikbaar zijn spreekt u dan een boodschap in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook mailen naar info@sdrent.nl.


Let op:
Consultatiegesprekken op school zijn alleen mogelijk in het gebied met een straal van ongeveer 50 km rondom Nijmegen. Wanneer de afstand groter is, is wel telefonisch of schriftelijk advies mogelijk.

Consultatiegesprekken kunnen in principe alleen gepland worden onder schooltijd, dat wil zeggen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 uur en 15.30 uur en op woensdag tussen 9 uur en 12 uur.