Consultatie


Consultatie kan gaan over algemene vragen van een school (zie hieronder) of over de begeleiding van individuele leerlingen. Bij een consultatiegesprek wordt uitgegaan van maximaal 2-3 deelnemers.


Let op:
In verband met het Corona-virus, is tot nader order alleen een online consultatie mogelijk.


Consultatie online algemeen

Tijdens deze consultatie kan een school allerlei vragen stellen die te maken hebben met begaafdheid of de begeleiding van begaafde leerlingen op schoolniveau.
Vragen die tijdens een consultatie aan de orde kunnen komen:

  • Vragen over didactische aanpassingen bij leerlingen (keuze leerlijn, compacten leerstof of keuze van verrijkingsmateriaal);
  • Vragen over een mogelijke vervroegde doorstroming;
  • Vragen over de begeleiding van begaafde leerlingen op schoolniveau;
  • Vragen over de interpretatie van de gegevens uit de verslagen DHH;
  • Vragen over de werkwijze van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH);
  • Vragen over invoering beleid voor begaafde leerlingen;
  • Algemene vragen over begaafdheid.


Tarief

Uurtarief € 80, – (exclusief 21% btw).
Per uur consultatie wordt 15 minuten voorbereidingstijd in rekening gebracht.


Consultatie individuele leerlingen

Alleen scholen kunnen een afspraak maken voor een consultatiegesprek over een individuele leerling. Eventueel kunnen ook de ouders aanwezig zijn bij een consultatiegesprek.

Tijdens het eerste gesprek worden concrete adviezen gegeven over de begeleiding op school. Hierbij is zowel aandacht voor aanpassingen van het leerstofaanbod als aandachtspunten in de pedagogische begeleiding van de leerling. 

In principe vindt na ongeveer 6-8 weken een evaluatiegesprek plaats. 
Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de gegeven adviezen het gewenste effect bereikt hebben en welke aanpassingen er mogelijk nodig zijn.
Ook kan het zijn dat er verder onderzoek wordt geadviseerd. 

Let op:
Consultatiegesprekken op school zijn alleen mogelijk in het gebied met een straal van circa 30 km rondom Wijchen (bij Nijmegen). Wanneer de afstand groter is, is wel telefonisch of online advies mogelijk. Consultatiegesprekken op locatie kunnen in principe alleen gepland worden onder schooltijden.   


Tarief

Uurtarief € 80, – (exclusief 21% btw)
Eerste gesprek (duur 45 minuten), inclusief voorbereiding en schriftelijke rapportage (duur 45 minuten).
Kosten eerste gesprek € 120, – (exclusief 21% btw)

Vervolggesprekken (duur 45 minuten) 
Inclusief schriftelijke rapportage (duur 30 minuten). 
Kosten vervolggesprek € 100, – (exclusief 21% btw)
Notabene: bij de kosten is uitgegaan van een gespreksduur van 45 minuten, mocht het gesprek langer duren dan worden de kosten hoger.

Deze tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten á € 0,30 per kilometer (inclusief 21% btw) bij een gesprek op locatie. 


Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een consultatiegesprek, neemt u dan telefonisch contact op. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag t/m. donderdag van 9-17 uur, telefoonnummer 06-11720730. Mocht ik niet bereikbaar zijn, dan kunt een boodschap inspreken en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. U kunt uiteraard ook mailen naar info@sdrent.nl.