Consultatie


Consultatie kan gaan over algemene vragen van een school (zie hieronder) of over de begeleiding van individuele leerlingen. Bij een consultatiegesprek wordt uitgegaan van maximaal 2-3 deelnemers.


Consultatie online algemeen

Tijdens deze consultatie kan een school allerlei vragen stellen die te maken hebben met begaafdheid of de begeleiding van begaafde leerlingen op schoolniveau.
Vragen die tijdens een consultatie aan de orde kunnen komen:

  • Vragen over didactische aanpassingen bij leerlingen (keuze leerlijn, compacten leerstof of keuze van verrijkingsmateriaal);
  • Vragen over een mogelijke vervroegde doorstroming;
  • Vragen over de begeleiding van begaafde leerlingen op schoolniveau;
  • Vragen over de interpretatie van de gegevens uit de verslagen DHH;
  • Vragen over de werkwijze van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH);
  • Vragen over invoering beleid voor begaafde leerlingen;
  • Algemene vragen over begaafdheid.

Tarieven

Uurtarief € 80, – (exclusief 21% btw), minimale duur consultatie is een half uur.
Per gesprek wordt een half uur voorbereidingstijd in rekening gebracht.


Consultatie individuele leerlingen

Alleen scholen kunnen een afspraak maken voor een consultatiegesprek over een individuele leerling. Eventueel kunnen ook de ouders aanwezig zijn bij een consultatiegesprek.

Tijdens het eerste gesprek worden concrete adviezen gegeven over de begeleiding op school. Hierbij is zowel aandacht voor aanpassingen van het leerstofaanbod als aandachtspunten in de pedagogische begeleiding van de leerling. 

In principe vindt na ongeveer 6-8 weken een evaluatiegesprek plaats. 
Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de gegeven adviezen het gewenste effect bereikt hebben en welke aanpassingen er mogelijk nodig zijn.
Ook kan het zijn dat er verder onderzoek wordt geadviseerd. 

Let op:
Consultatiegesprekken op school zijn alleen mogelijk in het gebied met een straal van circa 30 km rondom Wijchen (bij Nijmegen). Wanneer de afstand groter is, is wel telefonisch of online advies mogelijk. Consultatiegesprekken op locatie kunnen in principe alleen gepland worden onder schooltijden.   


Tarieven

Uurtarief € 80, – (exclusief 21% btw), minimale duur consultatie is een half uur (online) en een uur (op locatie). Per gesprek wordt een half uur voorbereidingstijd in rekening gebracht.

Deze tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten á € 0,30 per kilometer (inclusief btw) bij een gesprek op locatie. 


Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken voor een consultatiegesprek, dan kunt u een mail sturen naar info@sdrent.nl of bellen naar 0611720730 (telefonisch bereikbaar van maandag t/m. donderdag van 9-17 uur).