Literatuur & links


Literatuur Sylvia Drent

 • Bronkhorst, E. & Drent, S. (2001). Anders kijken naar je methode: compacting van het taal-/leesonderwijs. Enschede: SLO
 • Bronkhorst, E., Drent. S. e.a. (2003). Slimme Taal: taalopdrachten voor (hoog)begaafde leerlingen. Enschede: SLO.
 • Doornekamp, G., Drent, S. & Bronkhorst, E. (1999). Een slimme aanpak voor slimme leerlingen. Enschede: SLO.
 • Drent, S. (1998). Hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Leiden: Ajodakt, 2e druk.
 • Drent, S. (2016). Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid – webbased (herzien).  Assen: Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.
 • Drent, S. & Gerven, E. van. (2002). Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen op de basisschool. Assen: Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij, 4e druk.
 • Drent, S. & Gerven, E. van (2012). Passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Assen: Van Gorcum.
 • Gerven, E. van., Drent, S. e.a. (2004). Attent op talent – omgaan met hoogbegaafdheid in het basisonderwijs.Assen: Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.
 • Gerven, E. van (red.) (2009). H 5 Compacten in Handboek Hoogbegaafdheid. Assen:  Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.


Overige literatuur

 • Bosch-Sthijns, W. (2011). Aanpakkaarten voor kinderen met aandacht- en werkhoudingsproblemen. Apeldoorn: Garant Uitgevers.
 • Gerven, E. van & Hoogenberg-Engbers, I. (2011). Begaafd begeleiden: de competentiematrix voor de Specialist Begaafdheid. Assen:  Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.
 • Gerven, E. van (2013). Knapzak Praktijkgids: Begaafde onderpresteerders. Nieuwolda: Leuker.nu.
 • Gerven, E. van (2013). Knapzak Praktijkgids: Uitdagen onderwijs. Nieuwolda: Leuker.nu.
 • Gerven, E. van (red) (2017). De Gids: over begaafdheid in het basisonderwijs. Nieuwolda: Leuker.nu.
 • Kieboom, T. (2015). Hoogbegaafd: als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo Uitgevers.
 • Kuipers, J. De kracht in jezelf: hulpprogramma voor leren leren en onderpresteren. Drachten Uitgeverij Eduforce.
 • Kuipers, J. (2018). Kei in hoogbegaafdheid. Drachten:Uitgeverij Eduforce.
 • Lammers-van Toorenburg, W. van (2009). Hoogbegaafd, nou en? Amsterdam: Samsara Uitgeverij.
 • Poel-de Schipper, L.C. van der (2018). Bijdehante baby’s en pittige peuters. Nieuwolda: Leuker.nu.
 • Smit, A. (2021). Luister en zie mij. Stappenplan diagnostische gesprekken met (hoog)begaafde kinderen (e-book). Hoogeveen: Talento.

Links

Digitaal handelingsprotocol begaafdheid 
Protocol voor de screening, signalering, diagnostiek en begeleiding van begaafde leerlingen.
www.dhh-po.nl

IE Quest – Praktijk en onderzoeksbureau voor orthopedagogiek
Adviespraktijk Winny Bosch-Sthijns
www.iequest.nl

Landelijk informatiepunt begaafdheid SLO
https://talentstimuleren.nl

Platform mindset
Site van Inge Corstiaans, Floor Raeijmaekers en Lonneke Snijder
www.platformmindset

SLIM! EDUCATIEF Consultancybureau Hoogbegaafdheid
Adviespraktijk Eleonoor van Gerven
www.slimeducatief.nl

Talent tijdschrift over hoogbegaafde kinderen
Uitgeverij Koninklijke van Gorcum
vangorcumtijdschriften.nl/talent

Talento
Adviespraktijk Annita Smit
www.talento.nu

WijsWijzer – Advies en nascholing op het gebied van hoogbegaafdheid 
Adviespraktijk Marianne Rietveld
www.dewijswijzer.nl