Literatuur & links


Literatuur Sylvia Drent

 • Bronkhorst, E. & Drent, S. (2001). Anders kijken naar je methode: compacting van het taal-/leesonderwijs. Enschede: SLO
 • Bronkhorst, E., Drent. S. e.a. (2003). Slimme Taal: taalopdrachten voor (hoog)begaafde leerlingen. Enschede: SLO.
 • Doornekamp, G., Drent, S. & Bronkhorst, E. (1999). Een slimme aanpak voor slimme leerlingen. Enschede: SLO.
 • Drent, S. (1998). Hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Leiden: Ajodakt, 2e druk.
 • Drent, S. & Gerven, E. van. (2002). Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen op de basisschool. Assen: Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij, 4e druk.
 • Drent, S. & Gerven, E. van (2012). Passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Assen: Van Gorcum.
 • Gerven, E. van., Drent, S. e.a. (2004). Attent op talent – omgaan met hoogbegaafdheid in het basisonderwijs.Assen: Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.
 • Gerven, E. van. & Drent, S. (2007). Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid – webbased. Assen: Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.
 • Gerven, E. van (red.) (2009). Handboek Hoogbegaafdheid. Assen:  Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.


Overige literatuur

 • Bosch-Sthijns, W. (2011). Aanpakkaarten voor kinderen met aandacht- en werkhoudingsproblemen. Apeldoorn: Garant Uitgevers.
 • Gerven, E. van & Hoogenberg-Engbers, I. (2011). Begaafd begeleiden: de competentiematrix voor de Specialist Begaafdheid. Assen:  Koninklijke Van Gorcum Uitgeverij.
 • Gerven, E. van (2013). Knapzak Praktijkgids: Begaafde onderpresteerders. Nieuwolda: Leuker.nu.
 • Gerven, E. van (2013). Knapzak Praktijkgids: Uitdagen onderwijs. Nieuwolda: Leuker.nu.
 • Gerven, E. van (red) (2017). De Gids: over begaafdheid in het basisonderwijs. Nieuwolda: Leuker.nu (2e druk).
 • Kieboom, T. (2015). Hoogbegaafd: als je kind (g)een Einstein is. Tielt: Lannoo Uitgevers.
 • Kuipers, J. De kracht in jezelf: hulpprogramma voor leren leren en onderpresteren. Drachten Uitgeverij Eduforce.
 • Kuipers, J. (2018). Kei in hoogbegaafdheid. Drachten:Uitgeverij Eduforce.
 • Lammers-van Toorenburg, W. van (2009). Hoogbegaafd, nou en? Amsterdam: Samsara Uitgeverij.
 • Poel-de Schipper, L.C. van der (2018). Bijdehante baby’s en pittige peuters. Nieuwolda: Leuker.nu.

Links

Digitaal handelingsprotocol begaafdheid 
Protocol voor de screening, signalering, diagnostiek en begeleiding van begaafde leerlingen.
www.dhh-po.nl

IE Quest – Praktijk en onderzoeksbureau voor orthopedagogiek
Adviespraktijk Winny Bosch-Sthijns
www.iequest.nl

Landelijk informatiepunt begaafdheid SLO
https://talentstimuleren.nl

Platform mindset
Site van Inge Corstiaans, Floor Raeijmaekers en Lonneke Snijder
www.platformmindset

Praktijk voor onderzoek en advisering bij hoogbegaafde kinderen met gedrags- en/of leermoeilijkheden (ABV).
Adviespraktijk Agnes Burger-Veltmeijer
www.agnesburger.nl

SLIM! EDUCATIEF Consultancybureau Hoogbegaafdheid
Adviespraktijk Eleonoor van Gerven
www.slimeducatief.nl

Talent tijdschrift over hoogbegaafde kinderen
Uitgeverij Koninklijke van Gorcum
vangorcumtijdschriften.nl/talent

WijsWijzer – Advies en nascholing op het gebied van hoogbegaafdheid 
Adviespraktijk Marianne Rietveld
www.dewijswijzer.nl